Redni broj Naziv proizvod Cena RSD/tona
1. 0-31 mm 470,00
2. 0-63 mm 460,00
3. 0-120 mm 460,00
4. 0-250 mm 460,00
5. 31.5-63 mm 480,00
6. 63-120 mm 460,00
7. 63-250 mm 460,00
8. 80-120 mm 480,00
9. 80-200 mm 480,00
10. 0-300 mm rovni kamen 380,00
11. 0-400 mm rovni kamen 380,00
12. 0-500 mm rovni kamen 380,00
13. 100-300 mm lomljeni kamen 650,00
14. 150-400 mm lomljeni kamen 650,00
15. 250-350 mm lomljeni kamen 650,00
16. 300-500 mm lomljeni kamen 600,00
17. 300-600 mm lomljeni kamen 600,00
18. 300-700 mm lomljeni kamen 600,00
19. 0-31 mm spc 340,00
20. 0-31 mm spc1 340,00
21. 0-31 mm spc2 340,00
22. 0-31 mm spc3 340,00
23. 0-63 mm opc 340,00
24. 0-63 mm opc2 340,00
25. 0-63 mm spc 340,00
26. 0-63 mm spc1 340,00
27. 0-63 mm spc2 340,00
28. 0-63 mm spc3 340,00
29. 31-63 mm spc 340,00
30. 0-120 mm spc 340,00
31. 0-120 mm spc1 340,00
32. 0-120 mm spc2 340,00
33. 0-150 mm spc 340,00
34. Jalovina 150,00
34. Jalovina depo 150,00

Cenovnik važi od 01.01.2019.

Cene su bez PDV-a.

Cene su izražene na paritetu utovareno na kamion kupca na kamenolomu „Brdanjak“ .

Proizvodi 0-31 mm i 0-63 mm poseduju izveštaj o kvalitetu koji je izdao «Institut za puteve ad Beograd».

Noćni utovar se organizuje po želji kupca uz prethodnu najavu najkasnije do 15h datog dana i  naplaćuje se 10,00 RSD bez PDV po toni. Minimalna količina je 200 tona.