Loading...

Organizujemo i usluge prevoza kamenog agregata do gradilišta kamionima, vozom i brodom. Za prevoz kamenog agregata brodom utovar se vrši u Debrcu, a za prevoz agregata vozom utovar je u Slovcu.
Cilj nam je da robu dobijete u dogovoreno vreme. U saradnji sa našim dobavljačima, na raspolaganju nam je flota od preko 100 kamiona. Drumski prevoz se obavlja savremenim kamionima, šleperima i manjim kamionima – sa četiri osovine.
Zahvaljujući predanom radu zaposlenih, u svakom trenutku imamo dovoljne količine kamena da možemo da ispoštujemo zahteve naših kupaca.
Možemo ponuditi pesak i prirodni šljunak.
Za više informacija kontaktirajte nas!

Za prevoz agregata brodom utovar se vrši u luci Debrc, a za prevoz vozom utovar je u Slovcu.